ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลยายชา อบต ยายชา
กรอบอัตรากำลังพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลยายชา
 
 

กรอบอัตรากำลังพนักงานจ้าง

หน้าแรก » กรอบอัตรากำลังพนักงานจ้าง

อบต ยายชา

แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี (ปีงบประมาณ 2556 - 2559)
องค์การบริหารส่วนตำบลยายชา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

 

อ่านแผนอัตรากำลังพนักงานจ้างทั้งหมดคลิก ที่นี่

 
กองบัญชีกลาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมสรรพากร สำนักงบประมาณ กระทรวงพาณิชย์
ศาลปกครอง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงาน ก.พ. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร